Снежнобял коледен град огрян от светлини сътвориха учениците от VIа, VIб клас и клуб за занимания по интереси „Творческа работилница“. В интегрирани STEM уроци учениците приложиха знанията си по математика, информационни технологии, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, за да изградят 3D проект на урбанизирана среда под надслов „Коледен град“.В учебните часове и в дейностите по интереси работата по проекта бе ръководена от учителски STEM екип с участието на М. Тодорова, Д. Стефчова Р. Маркова и Д. Джуров.


Коледна математическа забава се проведе с учениците от IIа кла в STEM центъра на ОУ “Васил Априлов” – Русе под ръководството на г-жа Димитричка Георгиева и г-жа Павлинка Атанасова. Забавната страна на математиката учениците откриха като превърнаха отговорите на решените задачи в геометрични колажи и коледни пъзели.


Днес в STEM работилницата на нашето училище с учениците от прогимназиален етап се проведе урок на тема „Екологична лаборатория“.

Учениците от XI клас на МГ „Баба Тонка“ – Русе Виктория Иванова и Вилиан Пишев, участващи в проект „Екологична лаборатория“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ показаха как природните науки могат да станат забавни и полезни.

С участието на наши ученици се проведоха интересни експерименти, които ангажираха вниманието на всички и провокираха аналитичното мислене и работата в екип.

Урокът премина със съдействието на г-жа И. Иванова.