Учениците от КЛУБ ПО ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ „ARDUINO BASICS“ с ръководител

г-н. Д. Джуров представиха пред съученици, учители и ръководството на ОУ „Васил Априлов“ – Русе два проекта с платката „ARDUINO“. Разделени в два отбора, те конструираха и демонстрираха действаща „Светофарна уредба“, изградена и кодирана чрез специална STEM програма.

Показаха принципа на действие на „Димерен превключвател“, който позволява да се избира нивото на осветеност в помещение.

Първият проект “ТРАФИК” –  имаше за цел да се напише програмa за управление на светодиодите във верига, включваща в себе си програма за светофар. Когато програмата за светофара е завършена и работи, учениците използваха мултицет, за да направят  електрически измервания на веригата. Презентацията на проекта представи Ефе Елиман. 

Вторият проект „ДИМЕРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ“ – показа на гостите на събитието, че в много домове и офис сгради осветлението се управлява от копче за димер, което ви позволява да затъмните осветлението до настройка, която е удобна за околната среда. В този проект се изследваха аналоговите сигнали и как те могат да се използват за управление на верига. Учениците създадоха LED верига, която затъмнява светодиодите, когато се завърти устройство, наречено потенциометър. Проектът бе представен от отговорника на екипа Александра Йорданова.


Учениците от КЛУБ „Творческа работилница“ и ОУ „Васил Априлов“ – Русе Ви честитят БАБА МАРТА с пожелание за здраве, усмивки и пролетно настроение!


Учениците от клуб „Архимед“ представиха пред седмокласниците красотата в математиката. По забавен начин и с логически предизвикателства посочиха приложението на знанията по математика в живота. Г-жа Р. Маркова организира математически празник за участниците и за публиката с интересните дейности в проведената представителна изява.


Страховити кукери прогониха злите духове от училище. Със звън от чанове, хлопки и почукване със сопи внушителното шествие от ученици премина през двора. Учениците от 2б, 4б, 6а,б клас сами изработиха маските си в заниманията по интереси “ Традиции и обичаи в родния край“ и клуб “ Творческа работилница“ с ръководители Ю. Вълчева и М. Тодорова. Сръчност показаха и 4б клас с Е. Миланова.След ритуала в училище останаха само учениците и учителите с най- добри помисли и души.