Проект – Децата по-близо до природата от Националната кампания „За чиста околна среда-2017 г.“ и конкурса „Обичам природата и аз участвам „.

Цели на проекта:

  • Повишаване на екологичната култура, екологичното възпитание и отговорност на младите хора чрез активното им участие в дейности за чиста околна среда и здравословен начин на живот;
  • Превръщане на знанията в поведение за изграждане на околната среда в едно по-добро място за работа и отдих;
  • Подобряване на визията и естетизиране на училищния двор;
  • Създаване  на положително отношение към природата;

Задачи:

  • Да популяризираме идеята за необходимостта от опазване на околната среда и човешкото здраве;
  • Да обособим кът от училищния двор в място за учебни и извънучебни дейности;
  • Да почистим и озеленим училищния двор;
  • Да развием и усъвършенстваме интелектуалните и творческите способности на учениците, техните трудови навици и  уменията им за работа в екип;
  • Да изградим у учениците нови екологични умения;
  • Да формираме отговорно поведение към природата;

Брошура по Проекта.