УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – УЧЕНИЦИ


ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА ОТ ВРЪСНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми ученици, след като прочетете всеки въпрос, оградете верния според вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното мнение. Иследването е анонимно и не е необходимо да пишете имената си. Благодарим за участието!


Анонимна анкета за учениците от III – VII клас.

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА